Hegra festning

I perioden 1908-1910 ble det anlagt et fort på en høyde cirka tre kilometer sørvest for Hegra sentrum. Fortet fikk navnet Ingstadkleiven fort (senere kalt Hegra festning) og ble satt i stand som et forsvarsverk mot et mulig angrep fra Sverige. Det skulle vise seg at det svenske angrepet aldri ble en realitet. Fortet ble lagt i reserve og "glemt" i 1926. Lite visste man at Ingstadkleiven skulle spille en sentral rolle 14 år senere da tyskerne kom for å okkupere landet.

OKKUPASJONEN

Mens landet lå og sov og drømte om fortsatt fred, passerte en større tysk flåte utenfor kysten av Sunnmøre. Flåten ble delt når det nærmet seg Trondheimsfjorden. Fem skip med omlag 1800 soldater seilte inn fjorden med den trønderske hovedstaden som mål. Den 9. april 1940, klokken 05:25 nådde skipene målet sitt. De norske soldatene som var stasjonert i byen skjønte raskt at de ikke rakk å organisere noe forsvar. De trakk seg derfor nordover til Nord-Trøndelag, for å forsøke mobilisere et angrep derifra. Trondheim ble tatt uten at tyskerne møtte noe som helst motstand.

Hegra festning 1.jpg

ET FORT I HEGRA

Major Holtermann var en av de første som skjønte at Trondheim var sjanseløst å forsvare. Han dro derfor til Øyanmoen på Stjørdal i et forsøk på en mobilisering. Der møtte Holtermann major Vetlesen, som fortalte at Værnes allerede var angrepet og tatt av tyske soldater. Med omlag 30 soldater dro derfor Holtermann videre til gården Ree for losji. Den første krigsnatten senket seg over Norge.

Dagen etter tok Vetlesen kontakt med Holtermann via telefon. Han ga ordre om at mennene på Ree måtte overgi seg. Til dette svarte Holtermann følgende: "Nei, det kan jeg ikke gå med på. Så vidt jeg kan forstå er landet ennå ikke tapt, men det vil bli det hvis tyskerne ikke møter motstand og får det som de vil". Han husket å ha hørt om et nedlagt fort i Hegra. Selv om han ikke hadde vært der før, besluttet han å dra dit. Der kunne motstanden mot tyskerne mobiliseres videre.

Holtermann og hans lille styrke inntok Ingstadkleiven fort 10. april 1940. Det de møtte var et fort som var fullstendig nedsnødd, og de måtte derfor rydde det for snø. Gjennom snømåkingen lærte de fortets utforming å kjenne. Når de ankom var det lite inventar å finne, bortsett fra kanoner og ammunisjon. Forsyninger var det dårlig med, og etter at tyskerne brøt gjennom den ytre forsvarslinjen ved Hegra bru 15. april, måtte mennene dra på risikable proviantreiser gjennom okkuperte områder.

Trefningene mellom norske og tyske soldater kom stadig nærmere festningen, og et tysk stormingsforsøk ble såvidt slått tilbake 17. april. Etter forsøket ble fortet i stor grad utsatt for artilleriangrep i stor skala.

Major Holtermann og mennene hans fortsatte å kjempe til tross for kummerlige kår. Etter hvert mistet festningen sin strategiske verdi, spesielt etter at de norske styrkene i Sør-Norge kapitulerte i starten av mai. På grunn av proviantmangel og sykdom valgte Holtermann den 5. mai å kapitulere. Styrken hans var da på 189 menn og en kvinne. Til sammen falt seks norske menn under kampene om Hegra festning - stedet som sto lengst mot de tyske okkupantene i Sør-Norge.

HEGRA FESTNING I DAG

I dag eies Hegra festning fortsatt av Forsvarsbygg, men det er venneforeningen "Hegra festnings venner" som legger opp aktiviteter og arrangementer på stedet. Festningen er Stjørdals mest besøkte attraksjon og har besøkstall på rundt 30.000 mennesker i løpet av sommerhalvåret. På festningen er kan du gå rundt i forsvarsanlegget på egen hånd eller bli med på guidede omvisninger. Det er også en kafé/restaurant på stedet så du kan kjøpe deg noe å spise. Vil du lese mer om tilbudet som finnes på Hegra festning i dag, kan du gå inn på følgende lenke: https://www.facebook.com/HegraFestning/

LESETIPS