Hva finner vi?

Gjennom år med bruk av metallsøker har vi gjort et stort utvalg funn. Noen av funnene får grunneier, noen beholder vi, mens de funnene som er innleveringspliktige leveres til fylkesarkeologen (og deretter til forvaltningsmuseet). Gjenstander som er eldre enn reformasjonen (1537) og mynter eldre enn 1650, er eksempler på funn som skal leveres inn. Dette er ikke et valg, men en bestemmelse som skal følges.

Vår inngang til metallsøking er at vi vil øke interessen for fortiden og bidra til å sikre ny kunnskap. Det gjør vi blant annet ved å gjøre spennende funn, holde foredrag og være synlig på sosiale medier. Metalldetektorbrødrene har som motto å alltid være på jakt etter historie, og den vil vi nå ut med til DEG!

 

Du finner bilder av noen funn vi har gjort i galleriet her på siden. I og med at flere av bildene er tatt før vi hadde som intensjon å legge dem ut, er de ikke optimalisert for dette formatet, men vi oppdaterer jevnlig med nye bilder.

Interessert i å begynne med metallsøking som hobby? Da er du pliktig til å sette deg godt inn i retningslinjene som Riksantikvaren har utarbeidet. De finner du her:

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Nye-retningslinjer-for-privat-metallsoeking

1.jpg